Voorlopig ontwerp Natuurpoort Wouwse Plantage

In samenwerking met het Bewonersplatform heeft de Gemeente Roosendaal  op woensdag 14 maart 2018 het voorlopig ontwerp toegelicht voor de natuurpoort Wouwse Plantage. Tevens is uitgelegd op welke wijze landschapskunst ingepast kan worden in de Route van de Turf. 

Tijdens deze informatieavond is door een aantal bewoners gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot het stellen van vragen en het indienen van reacties. Op basis hiervan gaat de gemeente de plannen verder uitwerken tot een definitief ontwerp voor de uitvoering. De werkzaamheden hiervoor nemen  direct na de zomervakantie een aanvang.

De presentatie van de avond is hier te vinden: Natuurpoort 14 maart 2018 v3

Dorpsdag Bewonersplatform 31 maart 2018

Het Bewonersplatform Wouwse Plantage nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de maartactiviteiten van de Dorpsdag 2018. Deze vindt plaats op zaterdag 31 maart.

Activiteiten voor kinderen
De ochtend is gereserveerd voor kinderen. We beginnen met eieren zoeken in het Derde Wereldbos. Van 9.00 uur tot 10.00 uur zijn alle kinderen vanaf 0 jaar welkom. Zij gaan samen met de paashaas eieren zoeken. Dat gebeurt onder begeleiding van een ouder of begeleider. Van10.15 tot 12.15 uur kunnen de kinderen van de basisschool (vanaf 4 jaar) in de kleine zaal van Dorpshuis De Spil deelnemen aan een creatief programma. We gaan knutselen met Pasen/voorjaar als thema en sluiten af met een hapje en een drankje.

 

Activiteiten voor volwassenen in Dorpshuis De Spil
• Koejonnen en riktoernooi, aanvang 13.00 uur
• Schieten met luchtgeweer, vanaf 14.00 uur
• Workshop Bloemschikken, vanaf 14.00 uur
• Workshop fotograferen met je smartphone, vanaf 14.00 uur
• Dorpse koffietafel, aanvang 18.00 uur
• Dorpsquiz, aanvang 19.30 uur

Koejonnen
We sluiten deze middag de koejoncompetitie 2017/2018 af. Het is spannend wie dit jaar de wisselbeker mee naar huis mag nemen. Wilt u meespelen voor de dagprijzen, dan bent u natuurlijk ook welkom. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar het is wel zo handig als wij weten dat u komt. Stuur een berichtje naar a.stok@home.nl of jailka@home.nl.

Riktoernooi
Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar voor de organisatie is het wel gemakkelijk. Voor dit riktoernooi kunt u zich opgeven bij Jack Elzakkers of via bewonersplatform@wouwseplantage.nu.

Luchtgeweer schieten om de Plantagebokaal
Geschoten wordt in zowel de categorieën opgelegd als vrijstaand. Er kan de hele middag geschoten worden. De prijsuitreiking is om 16.45 uur nabij de schietbaan in De Spil.

Workshop Bloemschikken
Onder leiding van Carolien Mies-Dekkers, van Carolien Groen en Bloem, maakt u deze middag een mooi paas/lentestuk. Voor de materialen wordt gezorgd. In verband met de te bestellen materialen dient u zich van tevoren aan te melden bij Carolien via info@caroliengroenenbloem.nl of via 06 102 344 79.

Workshop Fotograferen met je Smartphone
U leert eenvoudige technieken om scherpe en heldere foto’s te maken. Aanmelden bij kees@knfoto.nl om zeker te zijn van een plek. Bij voldoende plaats kunt ook op de dag zelf aansluiten.

Dorpse koffietafel
Een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Deelname is gratis voor alle dorpsbewoners en voor de deelnemers aan de Dorpsdag.

Dorpsquiz
Adrie Stok heeft weer een spannende quiz met locale onderwerpen en muziek opgezet. De quizmaster vuurt op de deelnemers vragen af over verschillende categorieën, zoals het jaar 2017, politiek, tv, film, topografie, algemene kennis en muziek. Om de vijf vragen stelt hij de rode-draadvraag. Dit jaar is er ook een geheime opdracht, die tijdens het quizzen moet worden opgelost. Meedoen kan als eenling, maar met een team kan ook en biedt meer kansen.

Informatieavond Natuurpoort Wouwse Plantage

Op 4 oktober 2017 zijn de plannen voor de Natuurpoort Wouwse Plantage gepresenteerd aan het dorp. De gemeente heeft in samenwerking met Landschapsarchitect Bert Huls en de werkgroep Natuurpoort van het Bewonersplatform deze plannen uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp willen we graag voorleggen  aan de dorpsbewoners. 

We nodigen alle dorpsbewoners uit voor de informatie avond Natuurpoort Wouwse Plantage op woensdag 14 maart 2018 om 19:30 uur in Dorpshuis De Spil

Deze avond zult u ook in de gelegenheid zijn om vragen te stellen en  uw mening te delen.

Tot woensdag 14 maart!

De Werkgroep Natuurpoort Wouwse Plantage