Buitenspeeldag ‘Vloer is lava’

Op woensdag 16 juni verzorgen de dames van Hartenkracht Wouwse Plantage, samen met het Bewonersplatform, een buitenspeeldag op het evenementenveld bij de Natuurpoort aan de Plantagebaan. Het thema van deze buitenspeeldag is ‘Vloer is lava’.
Vanuit het Bewoners Platform is een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor het organiseren van deze buitenspeeldag. Meer informatie volgt.

Vraag een bijdrage aan voor uw (verenigings)activiteit

Heeft u een mooi initiatief ter bevordering van de leefbaarheid en vitaliteit van Wouwse Plantage? Een initiatief waarbij een kleine bijdrage net datgene is wat het initiatief mogelijk kan maken? Dan kunt u een dorpsvoucher aanvragen bij het Bewonersplatform Wouwse Plantage.

Zowel individuele bewoners, bewonersgroepen, verenigingen als stichtingen kunnen een aanvraag voor een dorpsvoucher indienen.
Ingediende aanvragen worden door het bestuur van het Bewonersplatform Wouwse Plantage individueel getoetst aan de hand van de vooraf vastgestelde criteria:

• het initiatief dient een maatschappelijk karakter te hebben en een brede doelgroep aan te spreken;
• initiatieven met een commercieel doeleinden zijn niet toegestaan;
• een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig initiatief, is geen maatstaf voor een vergelijkbaar initiatief.

Indien uw vereniging een dorpsvoucher ontvangt, wordt van u verwacht dat u als tegenprestatie een bijdrage levert aan een activiteit van het Bewonersplatform Wouwse Plantage. U kunt een e-mail sturen naar het secretariaat van het Bewonersplatform: bewonersplatform@wouwseplantage.nu.