Verslag Dorpsvergadering 4 oktober 2017

Op woensdag 4 oktober 2017 is de jaarlijkse dorpsvergadering gehouden. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in Dorpshuis De Spil zijn de dorpsbewoners bijgepraat over recente ontwikkelingen rondom de volgende onderwerpen:

 • De Heilig Hartschool
 • De verbetering van Mobiliteit voor dorpsbewoners.
 • De ontwikkeling van de natuurpoort nabij het dorp.

De presentatie van deze avond is hieronder nogmaals te bekijken.

Dorpsvergadering 4 oktober 2017 v3

Dorpsvergadering Bewonersplatform Wouwse Plantage

Bewonersplatform Wouwse Plantage houdt op woensdag 4 oktober 2017 de jaarlijkse dorpsvergadering. Tijdens de bijeenkomst in Dorpshuis De Spil aan de Plantagebaan 223, worden belangstellenden bijgepraat over recente ontwikkelingen in het dorp.
De volgende onderwerpen komen aan bod: verbetering van de mobiliteit en de hiervoor van de provincie ontvangen subsidie, het nieuwe onderwijsconcept van de Heilig Hart School en de plannen voor de Natuurpoort in Wouwse Plantage.
De dorpsvergadering begint om 19.30 uur, vooraf aanmelden is niet nodig.

Septemberweekend vol activiteiten in Wouwse Plantage

Het Bewonersplatform Wouwse Plantage heeft voor de vierde keer een septemberweekend vol activiteiten samengesteld. Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 september kunnen de dorpsbewoners kiezen uit diverse sportieve en recreatieve evenementen.

Met een Bierfest, de Pinse Highland Games, een barbecue, een Back to the 80’s party, een Tour de Pin-K en een puzzelfietstocht is er opnieuw voor elk wat wils. Alle activiteiten vinden plaats of starten op weide Koolen aan de Plantagebaan.

Pins Bierfest
Het activiteitenweekend begint op vrijdag 22 september met een Pins Bierfest. Vanaf 20.30 uur kan het publiek in de partytent op het festivalterrein deelnemen aan jolig vermaak en wordt er gedanst op muziek van een leuke DJ. De toegangsprijs is € 7,50 en dat is inclusief een gevulde bierpul.

Pinse Highland Games
De Highland Games zijn één van de hoogtepunten van het activiteitenjaar. Zaterdag 23 september strijden de teams in Schotse sferen om de prijzen. Om 10.00 uur starten de Games voor de jeugd en vanaf 13.00 uur gaan volwassenen de onderlinge strijd aan.
Voor alle inwoners van Wouwse Plantage is er daarna vanaf 18.00 uur een dorpsbarbecue. Deelnemers aan de BBQ dienen vooraf in te schrijven bij Kapsalon Rian, Kerkstraat 30 of in Dorpshuis De Spil, Plantagebaan 223. Deelnemen kan voor € 13,- p.p. voor volwassenen en € 6,50- voor een kind tot 12 jaar. Vanaf 20.00 uur draait een DJ aan de knoppen tijdens de Back to the 80’s party.

Tour de Pin-K
Uitsluitend vrouwen kunnen zich inschrijven voor de mountainbiketocht op zondag 24 september. De te rijden afstand is maximaal 25 km. Vertrek om 9.30 uur, inschrijfgeld € 5,- per deelnemer.

High Tea
Aansluitend aan de Tour de Pin-K is er voor zowel de deelnemers als voor alle dorpsgenoten een High Tea. Aanvang 12.00 uur, deelnemen kost € 7,50.

Puzzelfietstocht
Het activiteitenweekend wordt op zondag 25 september afgesloten met een fotopuzzeltocht op de fiets voor de hele familie. Vertrek om 13.30 uur vanaf weide Koolen. De organisatie heeft een mooie rit uitgezet met onderweg leuke opdrachten. 

WOUWSE PLANTAGE, 24-09-2016 Dorpsdag Pinse Highland Games

Klachtennummers

Voor geluidsoverlast van de vliegbasis Woensdrecht:

 • centrale nummer 0800-0226033 of vliegbasis zelf 0164-693939

Voor klachten over groenvoorziening, wegen of openbare voorzieningen:

 • centrale nummer Gemeente Roosendaal: 140165.

Verdachte situaties en misstanden in het buitengebied (gedumpt afval, stroperij, illegaal motorcrossen etc.):

 • Bellen: 0900-9965432.
 • Inwoners kunnen via de BuitenBeter App een verontreiniging melden en eventueel een foto plaatsen. De App is te downloaden via de App Store van Google of Apple.
 • Problemen met afval, zwerfvuil of sluikstort kunnen ook worden gemeld bij SAVER, Tel 0165 – 597 777 of bij de meldlijn van de gemeente, tel. 0165 – 579 555.

Wijkagenten voor Wouwse Plantage zijn de heer Joost Wevers en mw. Christel de Graaf, bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844. 

Nieuwe website

De website is helemaal opnieuw ingericht. Hiermee willen we op een overzichtelijke wijze op de hoogte houden van de activiteiten van het Bewonersplatform en de verschillende werkgroepen.

Laat gerust een reactie achter met uw mening!

 

Verenigingen

Wilt u meer weten over de verenigingen van Wouwse Plantage ga dan naar de site van onderstaande verenigingen.

Dames ensemble, La Lisière. http://www.la-lisiere.nl/
Harmonie, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria op Facebook
Vrouwenvereniging Wouwse Plantage.
Katholieke Bond van Ouderen, Sint Gertrudis afdeling Wouwse Plantage.
Carnavalstichting, de Mastepinne. http://www.mastepinnelaand.nl
Bouwclub Hoevekestijn Wouwse Plantage, B.C.Hoevekestijn.
Voetbalvereniging, RKVV Rimboe. http://www.rkvvrimboe.nl
Rijwiel Toer Club Zomerlust,  RTC Zomerlust. http://www.rtc-zomerlust.nl/
Stichting wielercomité, Hel van de Pin. http://www.helvandepin.nl/
Tafeltennisvereniging, De PinPongers. http://depinpongers.nl/
Landelijke Rijvereniging, De Plantageruiters. http://www.plantageruiters.nl/
Jeugd Natuur Groep, JNG JNG
Golfclub, Golfclub Wouwse Plantage.  https://www.golfwouwseplantage.nl/
Schietvereniging, Edel Tijd Verdrijf  http://www.schietverenigingetv.nl/

Wouwse Plantage

Wouwse plantage is een dorp met ongeveer 1150 inwoners en ligt in de buurt van Roosendaal en Bergen op Zoom. Het dorp wordt omgeven door een mooi buitengebied van weilanden en bossen, een oase van rust. Het hele buitengebied gebied is ongeveer 900 hectaren groot.

Wouwse Plantage kent een actief verenigingsleven hetgeen essentieel is voor de leefbaarheid van het dorp. Het bewonersplatform juicht dit erg toe en vindt het belangrijk voor jong en oud. Verenigingen zorgen voor dynamiek en zijn erg belangrijk voor het sociale leven. Het bewonersplatform wil daarom graag een bijdrage leveren aan alle verenigingen in de contacten tussen de verenigingen, bewonersplatform en gemeente.

 

Werkgroepen

Voor het uitvoeren van de verschillende sleutelprojecten heeft het Bewonersplatform werkgroepen ingesteld. Hierdoor wordt het draagvlak voor deze projecten vergroot, en kunnen dorpsbewoners zelf bijdragen en meedoen.

Momenteel kennen we een aantal werkgroepen die op verschillende terreinen actief zijn.

Bezem door de Pin

Iedere maand ruimt een groep vrijwilligers zwerfafval op.

Help mee ons dorp mooi te houden!!!

Om ook mee te doen kunt u zich aanmelden bij Louis Krook:
e-mail: plantage@home.nl
tel.: 0165-379414

Werkgroep Verkeer

 

Werkgroep zorg en welzijn

 

Werkgroep speelterreintjes

 

Werkgroep recreatieve poort

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert gedurende het hele jaar diverse activiteiten om de bewoners van het dorp te stimuleren om mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten. De diverse activiteiten voor de komende tijd staan in de agenda.

Bestuur

Het bestuur van het bewonersplatform Wouwse Plantage stelt zich graag aan u voor.

 • Kees Nouws, voorzitter
 • Wim van Limpt, secretaris
 • Louis Krook, penningmeester
 • Stijn van Looveren, bestuurslid
 • Elma Gortworst, bestuurslid
 • Rian Quik, bestuurslid
 • Jojanneke Schalk
 • Irene Westgeest, bestuurslid

Het bestuur van Bewonersplatform Wouwse Plantage signaleert, informeert en agendeert. Het platform wil  buurtbewoners en wijkbewoners met elkaar in contact brengen.

Sleutelprojecten

jaarlijks worden de verschillende prioriteiten vastgesteld aan de hand van de vitaliteitskaart van de gemeente Roosendaal en vertaald naar zogenaamde Sleutelprojecten.

De sleutelprojecten worden uitgevoerd door leden van het Bewonersplatform, met ondersteuning van vrijwilligers uit het dorp, ambtenaren van de gemeente Roosendaal en overige belanghebbenden. Er is een actieve samenwerking met het bestuur van Stichting De Spil om gezamenlijk activiteiten te ontplooien en of te ondersteunen, met als doel de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

Hier vindt u een overzicht van de sleutelprojecten.

Bewonersplatform

Het bewonersplatform bestaat uit vrijwilligers met als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid in Wouwse Plantage.   Het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van Wouwse Plantage staat hierbij voorop.

Het platform werkt samen met de gemeente, de politie, en andere sociale partners en is gesprekspartner van de gemeente.  De bestuursleden en commissies houden zich met specifieke onderwerpen bezig die het dorp aangaan.  Het is van belang dat het bewonersplatform goede contacten onderhoudt met de inwoners van Wouwse Plantage. Daarom worden bewoners van Wouwse plantage uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen in de verschillende werkgroepen. Op deze manier kunnen de inwoners van Wouwse Plantage een bijdrage leveren bij de ontwikkelingen die voor het dorp van belang zijn.

Het bewonersplatform streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van alle inwoners van Wouwse Plantage om zo de stem van ons kleine dorp te kunnen laten doorklinken in de gemeente Roosendaal.

We zijn Hier: Bewonersplatform-Wouwse-Plantage ook op Facebook te vinden.