Schrijfster Elles Santegoets verzorgt boekpresentatie

In samenwerking met de Bibliotheek in De Spil verzorgt schrijfster Elles Santegoets een presentatie van haar boek ‘Verloren schaduw’.

Wanneer: vrijdag 15 november 2019 om 19.30 uur
Waar: Dorpshuis De Spil in Wouwse Plantage

Verloren schaduw is een boek over verbroken liefdes, hoop en verlangen. Over een ingewikkelde moeder-dochter relatie maar vooral over de kracht van vriendschap. Na afloop signeert Elles de aangeschafte exemplaren.

Elles Santegoets is behalve moeder ook maatschappelijk werker en wereldreiziger met een passie voor fotografie. ‘Volg je hart’, is haar levensmotto. Hierdoor verrast het leven haar met onverwachte ontmoetingen en grillige wendingen. Gedreven door nieuwsgierigheid, oprechte belangstelling en een open blik, volgt ze wat op haar weg komt. Vaak tegen de heersende normen in. Na haar opleiding maatschappelijk werk heeft ze bij diverse hulpverleningsinstanties gewerkt zoals een Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen en de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast is ze uitgezonden geweest naar de Filippijnen en Sierra Leone. Ze is afgestudeerd in de studierichting ‘Christendom en Islam’. Deze autobiografische roman is haar eerste boek.

Wethouder Toine Theunis opent natuurpoort

WouwsePlantage,21-09-2019,OpeningNatuurpoortWouwsePlantage, foto: Rob Prop

Zaterdag 21 september vond de officiële opening plaats van de Natuurpoort Wouwse Plantage. Aan het moment waarop wethouder Toine Theunis het lint doorknipte, was een een meerjarige voorbereiding vooraf gegaan.

Nu ligt er aan de rand van ons dorp een prachtige voorziening die de lokale verenigingen, horeca en recreatie ten goede zal komen.

Bij de Stichting Natuurpoort Wouwse Plantage ligt de taak om de natuurpoort te beheren, te promoten en om samenwerking te bevorderen. Het Bewonersplatform zal hier nauw betrokken bij zijn.

Dorpsweekend vol activiteiten en muziek

Op zaterdag 28 en zondag 29 september 2019 organiseren we weer een Dorpsweekend met een gevarieerd  programma. De activiteiten vinden plaats op het veld van de Natuurpoort Wouwse Plantage. Naast de inmiddels traditionele Pinse Higlandgames, Toer de Pin-k, High Tea en de Puzzeltocht, zijn er ook een aantal vernieuwingen. Op de zaterdagavond organiseren we een stoer buffet voor jong en oud. Hierna is er een informele Afterparty met gezellige muziek en ruimte voor een praatje en een drankje. Op zondag is er een plein met allerlei spelletjes, waaraan jong en oud kunnen meedoen.

Programma Dorpsweekend Wouwse Plantage

Het activiteitenveld van Natuurpoort Wouwse Plantage, gelegen naast Plantagebaan 226, is twee dagen lang de plek waar alle programmaonderdelen van het Dorpsweekend gaan plaatsvinden. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen of om actief deel te nemen. De toegang tot het terrein is gratis, voor sommige programmaonderdelen betaalt u vooraf een bijdrage.

Zaterdag 28 september
12.30 – 13.00 uur
Try out: uitleg over de verschillende games en spelregels.
13.00 – 18.00 uur
Highland Games (deelname gratis).
18.00 – 20.00 uur
Dorpsbuffet, verzorgt door Gasterij de Afspanning. Deelnemen kost € 13,- p.p. voor volwassenen en € 6,50 voor kinderen tot 12 jaar.
20.00 – 01.00 uur
Pinse Afterparty, met gratis entree.

Zondag 29 september
9.30 – 12.00 uur
Toer de Pin(k). Alleen voor vrouwen. Inschrijfgeld € 5,- per deelnemer.
12.00 – 13.30 uur
High Tea, ook voor alle dorpsgenoten, in de feesttent. Hiervoor vooraf inschrijven, kosten € 7,50 per persoon.
13.30 – 18.00 uur
Foto puzzelfietstocht. Deelnemen is gratis, geen inschrijving nodig.
13.30 – 18.00 uur
Spelletjesplein, middag vol spellen voor jong & oud.

Deelnemers aan het dorpsbuffet, de Toer de Pin(k) en de High Tea kunnen zich opgeven en betalen in Dorpshuis De Spil, Plantagebaan 223 of via
www.pinsehighlandgames.nl. Ook inschrijven voor de Highland Games
kan via www.pinsehighlandgames.nl.

Mobiliteit verbetert met WPMobiel

Het Bewonersplatform Wouwse Plantage zet zich met WPMobiel in om de mobiliteit van alle inwoners van het dorp te verbeteren. WPMobiel is opgezet in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Het project bestaat uit 3 pijlers: WPBus, WPMobiel 1-op-1 vervoer en een informatiewaaier over alle vervoersmogelijkheden vanuit Wouwse Plantage.

Na de start van WPBus in 2018, is nu ook het WPMobiel 1-op-1 vervoer gerealiseerd. In mei wordt de informatiewaaier verspreid. Wethouder Inge Raaijmakers neemt op donderdag 23 mei het eerste exemplaar in ontvangst.

Samen er op uit
WPBus is opgezet om periodiek naar een vooraf afgestemde bestemming te gaan met een eigen bus of taxi. Bewonersplatformvoorzitter Kees Nouws: “Met WPMobiel is een mooie stap gezet tot het verbeteren van de mobiliteit. De vervoersvoorziening met WPBus heeft inwoners van Wouwse Plantage al naar vele en goedbezochte bestemmingen gebracht. We zijn blij dat we nu de volgende stappen kunnen zetten: het 1-op-1 vervoer en een informatiewaaier.”

1-op-1 vervoer
Het WPMobiel 1-op-1 vervoer werkt als volgt. Wie elders een afspraak heeft maar geen eigen vervoer, kan contact opnemen met de Stichting Algemene Hulpdiensten Roosendaal (SAHR). SAHR zorgt ervoor dat een vrijwilliger uit Wouwse Plantage op de afgesproken tijd voorrijdt. De aanvraag kan via 0165-533111, met de vermelding WPMobiel. De centralist geeft graag meer informatie.

Informatiewaaier
Alle inwoners van Wouwse Plantage ontvangen van WPMobiel een informatiewaaier. Hierin staat een overzicht van diverse vervoersmogelijkheden vanuit de Wouwse Plantage: het openbaar vervoer, de deeltaxi, Valys (sociaalrecreatief vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking) en de activiteiten van WPMobiel.

Meer informatie is te vinden op www.wpmobiel.nl.

In gesprek met Roosendaalse CDA-fractie

Maandag 1 oktober bracht de Roosendaalse CDA-fractie een bezoek aan Wouwse Plantage. De fractie wilde zich (buiten de verkiezingstijd) laten zien en van de de inwoners horen wat zij belangrijk vinden voor het dorp.

Voor deze bijeenkomst was ook het Bewonersplatform uitgenodigd. Namens het platform was bestuurslid Miranda Oomen aanwezig. Zij probeerde duidelijk te maken dat het Bewonersplatform de plaatselijke politiek nodig heeft om haar speerpunten te kunnen realiseren.

Aan bod kwamen onder meer de onderwerpen: school, woningbouw, mobiliteit, verkeer en veiligheid. Na afloop van de bijeenkomst toonde de CDA-fractie zich onder de indruk van de activiteiten die in ons dorp plaatsvinden.

 

Septemberweekend vol activiteiten en muziek

De activiteitencommissie van het Bewonersplatform organiseert dit jaar de vijfde editie van het evenementenweekend in september. Wat ooit begon als een evenement op zaterdag, groeide in een paar jaar uit tot een weekend vullend evenement. De komende lustrumeditie op zaterdag 22 en zondag 23 september biedt op­nieuw een mooi programma.

Weide Koolen, gelegen naast Plantagebaan 226, is twee dagen lang de plek waar alle activiteiten gaan plaatsvinden. Dit jaar is er veel live muziek aan het programma toegevoegd. Op zaterdag speelt de bekende band Baomus. Op zondag geven Soli deo Gloria en La Lisière een concert, ondersteund door andere orkesten. Dit jubileumjaar kunnen zich teams voor de Highland Games inschrijven die bestaan uit dorpsbewoners en uit oud-dorps­bewoners. De inschrijving voor de dorpsbarbecue staat open voor iedereen.

Programma
Zaterdag 22 september vinden van 12.00 tot 18.00 uur de Highland Games plaats. Om 18.00 uur worden de kooltjes voor de barbecue aangestoken en om 20.00 uur start de feestavond.
Zondag 23 september wordt van 9.30 tot 12.00 uur Tour de Pin(k), een toertocht voor vrouwen, gereden. De start is om 12.00. Om 13.00 uur wordt en High Tea geserveerd en om 13.00 uur start een foto-fietspuzzeltocht. Het concert van harmonie Soli Deo Gloria begint om 14.00 uur.

Ieder­een is welkom om een kijkje te komen nemen of om actief deel te nemen. De toegang tot het terrein is gratis, voor sommige programmaonderdelen wordt vooraf een bijdrage gevraagd.  Informatie over alle activiteiten is te vinden op de website pinsehighlandgames.nl.

Wouwse Plantage Mobiel, Voor een betere mobiliteit in Wouwse Plantage

Het Bewonersplatform Wouwse Plantage is in 2017 een project gestart om de mobiliteit van de dorpsbewoners te verbeteren. Dit project heeft de naam WP-Mobiel gekregen. Op woensdag 18 april 2018 gaat het project officieel van start.

Programma:
09:00 uur
Vertrek eerste rit naar de markt in Wouw vanaf Dorpshuis De Spil aan de Plantagebaan 223
11:00 uur
Terug in Dorshuis De Spil
11:15 uur
Officiële start WP-Mobiel
Tot 12:00 uur
Koffieuurtje

Met dit project willen we de volgende doelen realiseren:

Voorlichting:
er komt een mooie folder om alle mogelijkheden zoals openbaar vervoer, regiotaxi en speciale mogelijkheden voor ouderen op een rijtje te zetten. De vrijwilligers van het huiskamerproject hebben een speciale cursus gevolgd om hiermee te kunnen helpen. Iedereen kan op donderdagochtend bij de Huiskamer in Dorpshuis De Spil terecht voor vragen over de verschillende mogelijkheden.

WP-Mobiel:
dorpsbewoners kunnen via WP-Mobiel tegen een vergoeding vervoer regelen met behulp van vrijwillige chauffeurs uit het dorp. Dit kan zijn voor een afspraak bij een dokter, een bezoek aan een winkel of gewoon een gezellig bezoekje in de buurt.

WP-Bus:
één van de doelen is om via WP-Bus wekelijks een busje te laten rijden naar een vooraf afgesproken bestemming. De deelnemers worden dan opgehaald voor bijvoorbeeld een bezoek aan de weekmarkt of een tuincentrum. Voorzitter Kees Nouws “We rijden dan ook altijd langs een grote halte van het openbaar vervoer, zodat ook aanvullende bestemmingen mogelijk zijn”. De bestemmingen worden vooraf bekendgemaakt. Hiervoor kan men inschrijven op donderdagochtend bij de vrijwilligers van de huiskamer.

WP mobiel gaat van start

Wie gaat er met ons mee naar Wouw, naar de Mart? Gratis mee met een taxibusje (introducierit)

Wanneer: woensdag 18 april 2018
Vertrek om 09.00 uur, terug om 11.00 uur 

Programma:
Om 09.00 uur vertrek vanaf Dorpshuis De Spil
Om 11.00 uur terug en de officiële start van WP Mobiel
Koffie met wat lekkers 
Om 12.00 uur einde

Opgave: 
Bij de vrijwilligers van het huiskamerproject, donderdagmorgen in De Spil (donderdag 12 april 2018) of bij de coördinator van WP mobiel (aanmelden kan tot 16 april 2018): Miranda Oomen, 06-11884608 of e-mail bus@wpmobiel.nl

Wist u dat u vanaf 1 mei een vrijwilliger kan bellen (via SAHR 0165-53311) als u boodschappen wilt doen, op visite wil, een afspraak heeft bij een arts en u geen vervoer heeft? De vrijwilliger haalt u op en brengt u thuis. Bij SAHR geeft u aan dat u belt voor WP mobiel. SAHR fungeert als telefooncentrale.

Voorlopig ontwerp Natuurpoort Wouwse Plantage

In samenwerking met het Bewonersplatform heeft de Gemeente Roosendaal  op woensdag 14 maart 2018 het voorlopig ontwerp toegelicht voor de natuurpoort Wouwse Plantage. Tevens is uitgelegd op welke wijze landschapskunst ingepast kan worden in de Route van de Turf. 

Tijdens deze informatieavond is door een aantal bewoners gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot het stellen van vragen en het indienen van reacties. Op basis hiervan gaat de gemeente de plannen verder uitwerken tot een definitief ontwerp voor de uitvoering. De werkzaamheden hiervoor nemen  direct na de zomervakantie een aanvang.

De presentatie van de avond is hier te vinden: Natuurpoort 14 maart 2018 v3

Verslag Dorpsvergadering 4 oktober 2017

Op woensdag 4 oktober 2017 is de jaarlijkse dorpsvergadering gehouden. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in Dorpshuis De Spil zijn de dorpsbewoners bijgepraat over recente ontwikkelingen rondom de volgende onderwerpen:

  • De Heilig Hartschool
  • De verbetering van Mobiliteit voor dorpsbewoners.
  • De ontwikkeling van de natuurpoort nabij het dorp.

De presentatie van deze avond is hieronder nogmaals te bekijken.

Dorpsvergadering 4 oktober 2017 v3

Dorpsvergadering Bewonersplatform Wouwse Plantage

Bewonersplatform Wouwse Plantage houdt op woensdag 4 oktober 2017 de jaarlijkse dorpsvergadering. Tijdens de bijeenkomst in Dorpshuis De Spil aan de Plantagebaan 223, worden belangstellenden bijgepraat over recente ontwikkelingen in het dorp.
De volgende onderwerpen komen aan bod: verbetering van de mobiliteit en de hiervoor van de provincie ontvangen subsidie, het nieuwe onderwijsconcept van de Heilig Hart School en de plannen voor de Natuurpoort in Wouwse Plantage.
De dorpsvergadering begint om 19.30 uur, vooraf aanmelden is niet nodig.

Nieuwe website

De website is helemaal opnieuw ingericht. Hiermee willen we op een overzichtelijke wijze op de hoogte houden van de activiteiten van het Bewonersplatform en de verschillende werkgroepen.

Laat gerust een reactie achter met uw mening!