Locatiekeuze ondergrondse containers Wouwse Plantage

Al enige tijd is de gemeente op zoek naar een goede locatie voor ondergrondse containers voor kunststof, textiel en glas in Wouwse Plantage. De huidige containers zijn bovengronds en lokken bijplaatsingen uit. Om deze reden is de kunststof container al verwijderd. Ook zijn bovengrondse containers niet gemakkelijk te gebruiken door senioren en minder validen. Dit vanwege de hoogte van de inwerpopening.

Op 11-09-2020 is samen met het bewonersplatform het gehele dorp uitgebreid bekeken en zijn 7 specifieke locaties bezocht. Voor de duidelijkheid zijn plattegronden van de 7 locaties als bijlage toegevoegd.

De belangrijkste eisen aan een locatie

 • Niet direct langs de Plantagebaan. Vanwege de grote drukte op deze weg wordt het niet veilig geacht om hier containers te plaatsen
 • Er moet bovengronds ruimte zijn. Bewoners moeten er goed bij kunnen komen, maar de containers moeten niet in de weg staan voor voetgangers. Ook kunnen ze niet te dicht bij bomen worden geplaatst.
 • Er moet ondergronds ruimte zijn. Er liggen vaak kabels en leidingen in de grond. Sommige hiervan (zoals gas, water, middenspanning en riolering) zijn zeer kostbaar om te verleggen.
 • Saver moet rechtdoor kunnen rijden met de vrachtwagen. Vanwege de veiligheid wordt in nieuwe situaties niet meer achteruit gereden.
 • Bewoners moeten de container makkelijk kunnen gebruiken en bereiken. Liefst zo centraal mogelijk in het dorp. Ook moet het mogelijk zijn om er een auto veilig te parkeren.  om het
 • De containers moeten voldoende in het zicht staan. Als dat niet zo is dan wordt het snel een dumpplek van allerlei soorten afval.
 • Het heeft niet de voorkeur om parkeervakken te laten vervallen voor de plaatsing van containers.

Bekeken locaties

 1. Kamperfoeliestraat, in de groenstrook tussen Kerkstraat en Kamperfoeliestraat 1, achter het gemaal.
 2. Rozenhof, in de parkeervakken voor het complex
 3. Paul Emsensstraat, in de parkeervakken achter Rozenhof
 4. Paul Emsensstraat, bij de inrit van de straat aan de zijde van Plantagebaan 194
 5. Parkeerplaats Natuurpoort Wouwse Plantage
 6. Kerkstraat, in de groenstrook tegenover nummer 33
 7. Seringenstraat, in de groenstrook tegenover nummer 1

Beoordeling van de locaties

 1. Plaatsing is mogelijk; Er liggen geen kabels en leidingen in de grond, de locatie ligt redelijk centraal in het dorp en er zijn parkeerplaatsen tegenover de locatie. Saver hoeft niet achteruit te rijden als de bakken worden geleegd.
 2. Plaatsing is lastig en niet wenselijk; Er ligt een kabel in de weg die moet worden verlegd. Ook moeten er 4 parkeerplaatsen vervallen.
 3. Plaatsing is niet wenselijk; Er moeten 4 parkeerplaatsen vervallen en Saver moet een stukje achteruit rijden.
 4. Plaatsing is niet mogelijk; Er ligt riolering en gas in de weg. Ook moet Saver een stukje achteruit rijden na het legen.
 5. Plaatsing is niet wenselijk; Deze locatie ligt buiten het dorp en lokt dumpingen uit vanwege het gebrek aan sociale controle.
 6. Plaatsing is niet mogelijk; De bomen zorgen ervoor dat containers niet geplaatst kunnen worden. Ook is dit te ver aan de rand van het dorp
 7. Plaatsing is niet wenselijk; Te ver aan de rand van het dorp.

Conclusie
Er is 1 locatie in Wouwse Plantage geschikt voor plaatsing van ondergrondse containers. Dit is de groenstrook in de Kamperfoeliestraat, achter het gemaal. Hier is voldoende ruimte voor de ondergrondse containers. Bewoners kunnen veilig gebruik maken van de bakken en Saver kan deze veilig leegmaken. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk behouden.

Plattegronden

Locatie 1: Kamperfoeliestraat, in de groenstrook tussen Kerkstraat en Kamperfoeliestraat 1, achter het gemaal

Locatie 2: Rozenhof, in de parkeervakken voor het complex

Locatie 3: Paul Emsensstraat, in de parkeervakken achter Rozenhof

Locatie 4: Paul Emsensstraat, bij de inrit van de straat aan de zijde van Plantagebaan 194

Locatie 5: Parkeerplaats Natuurpoort Wouwse Plantage

Locatie 6: Kerkstraat, in de groenstrook tegenover nummer 33
Locatie 7: Seringenstraat, in de groenstrook tegenover nummer 1

Wijziging afvalcontainers

Enige tijd geleden heeft het Bewonersplatform het volgende aangekaart bij de gemeente. Bij de plastic container wordt veel (ander) afval in én naast de container gedumpt. Vermoedelijk wordt er ook (veel) gedumpt door mensen uit België. Dat terwijl de container dagelijks wordt geleegd en de eigen inwoners weinig gebruik lijken te maken van de bak. Wat kunnen we hieraan doen?

Het plaatsen van een ondergrondse container, waarbij je alleen toegang hebt tot de container met een Saver-pas, is niet mogelijk in Wouwse Plantage, vanwege alles wat er onder de grond ligt aan leidingen en elektra. Daarom is in overleg met Bewonersplatform Wouwse Plantage besloten om de container weg te halen. Het plastic afval wordt zoals altijd 1x per twee weken aan huis opgehaald.

Verder kunnen inwoners hun plastic afval kwijt bij plastic containers in de gemeente Roosendaal én Bergen op Zoom. Deze plastic containers staan bij veel supermarkten, en omdat iedereen boodschappen moet doen, leek dit de meest logische oplossing. Zo gaan we dumping tegen, terwijl inwoners wel de mogelijkheid behouden om hun afval aan te bieden.

Inzamelpunt luiers
Wouwse Plantage heeft sinds kort een inzamelpunt voor luiers. De container staat bij het seniorencomplex aan de Rozenhof. In overleg met Alwel is de container hier geplaatst.
Een overzicht van alle luierpunten staat op de website van de gemeente.

Wandeltochten met als start Dorsphuis De Spil

Louis Krook, inwoner van Wouwse Plantage, heeft samen met zijn vrouw Marleen Vinke een 9-tal wandeltochten samengesteld voorzien van foto’s, een duidelijke beschrijving en een landkaart.

Al deze wandeltochten starten bij Dorpshuis de Spil in het centrum van Wouwse Plantage en voeren door de prachtige natuur van o.a. het gelijknamige landgoed. Alle tochten zijn gecontroleerd door Louis en Marleen. De wandeltochten hebben een lengte van ongeveer 4,5 tot 13,5 kilometer.

De wandeltochten zijn hieronder te downloaden en gemakkelijk thuis uit te printen.

Wandeling De Spil versie 12-2-2017

Wandeling Derde Wereldbos versie 12-2-2017

Wandeling Rissebeek

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek versie 12-2-2017

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage versie 12-2-2017

Wandeling Bruggetje van Riet

Wandeling Heijnoort versie 12-2-2017

Wandeling Hopmeer versie 12-2-2017

Wandeling De Kleine Kievit

Finale Kern met Pit

Zaterdag 21 januari was de finale van Kern met Pit. In Veghel waren de initiatiefnemers van de 11 projecten uit Brabant aanwezig om uit te maken welk project de hoofdprijs van nog eens €1.500 zou krijgen.

De prijs ontvangen was afhankelijk van drie elementen: het aantal internetstemmen (zaterdag bleek dat wij de meeste internetstemmen hadden), de beoordeling door de 11 projecten zelf en de beoordeling van de vakjury.

Het project van het Bewonersplatform, een grondige opknapbeurt van het plein voor de Gertruduskerk zodat het een plein zou worden voor alle inwoners, eindigde op een gedeelde derde plaats. Dit levert ons € 1.000 op, plus het predicaat Kern met Pit. Hier zijn wij uiteraard erg trots op.

Feestelijke opening

Het renoveren kostte natuurlijk ook geld. Om de noodzakelijke fondsen te verwerven, hebben we als Bewonersplatform o.a. meegedaan aan Kern met Pit. Een soort wedstrijd waarmee we € 1.000 konden verdienen, met als voorwaarde dat het project in 2016 helemaal gereed zou zijn. Op 17 december werd het Gertrudisplein feestelijk geopend.

Handen uit de mouwen

Ondanks vertragingen door een communicatieprobleem bij de Kern met Pit organisatie, is het plein toch op tijd gereed gekomen. Dit kon alleen maar omdat zo veel mensen bereid waren om in weer en wind de handen uit de mouwen te steken. Dat was op zich al fantastisch. Zo veel energie in zo’n klein dorp.

Alle mensen die enige bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat, nogmaals hartelijk bedankt voor de geweldige inzet. Onze begeleider van Kern met Pit sprak daar zaterdag zijn bewondering en verwondering over uit.

Op naar het volgende project.