Locatiekeuze ondergrondse containers Wouwse Plantage

Al enige tijd is de gemeente op zoek naar een goede locatie voor ondergrondse containers voor kunststof, textiel en glas in Wouwse Plantage. De huidige containers zijn bovengronds en lokken bijplaatsingen uit. Om deze reden is de kunststof container al verwijderd. Ook zijn bovengrondse containers niet gemakkelijk te gebruiken door senioren en minder validen. Dit vanwege de hoogte van de inwerpopening.

Op 11-09-2020 is samen met het bewonersplatform het gehele dorp uitgebreid bekeken en zijn 7 specifieke locaties bezocht. Voor de duidelijkheid zijn plattegronden van de 7 locaties als bijlage toegevoegd.

De belangrijkste eisen aan een locatie

 • Niet direct langs de Plantagebaan. Vanwege de grote drukte op deze weg wordt het niet veilig geacht om hier containers te plaatsen
 • Er moet bovengronds ruimte zijn. Bewoners moeten er goed bij kunnen komen, maar de containers moeten niet in de weg staan voor voetgangers. Ook kunnen ze niet te dicht bij bomen worden geplaatst.
 • Er moet ondergronds ruimte zijn. Er liggen vaak kabels en leidingen in de grond. Sommige hiervan (zoals gas, water, middenspanning en riolering) zijn zeer kostbaar om te verleggen.
 • Saver moet rechtdoor kunnen rijden met de vrachtwagen. Vanwege de veiligheid wordt in nieuwe situaties niet meer achteruit gereden.
 • Bewoners moeten de container makkelijk kunnen gebruiken en bereiken. Liefst zo centraal mogelijk in het dorp. Ook moet het mogelijk zijn om er een auto veilig te parkeren.  om het
 • De containers moeten voldoende in het zicht staan. Als dat niet zo is dan wordt het snel een dumpplek van allerlei soorten afval.
 • Het heeft niet de voorkeur om parkeervakken te laten vervallen voor de plaatsing van containers.

Bekeken locaties

 1. Kamperfoeliestraat, in de groenstrook tussen Kerkstraat en Kamperfoeliestraat 1, achter het gemaal.
 2. Rozenhof, in de parkeervakken voor het complex
 3. Paul Emsensstraat, in de parkeervakken achter Rozenhof
 4. Paul Emsensstraat, bij de inrit van de straat aan de zijde van Plantagebaan 194
 5. Parkeerplaats Natuurpoort Wouwse Plantage
 6. Kerkstraat, in de groenstrook tegenover nummer 33
 7. Seringenstraat, in de groenstrook tegenover nummer 1

Beoordeling van de locaties

 1. Plaatsing is mogelijk; Er liggen geen kabels en leidingen in de grond, de locatie ligt redelijk centraal in het dorp en er zijn parkeerplaatsen tegenover de locatie. Saver hoeft niet achteruit te rijden als de bakken worden geleegd.
 2. Plaatsing is lastig en niet wenselijk; Er ligt een kabel in de weg die moet worden verlegd. Ook moeten er 4 parkeerplaatsen vervallen.
 3. Plaatsing is niet wenselijk; Er moeten 4 parkeerplaatsen vervallen en Saver moet een stukje achteruit rijden.
 4. Plaatsing is niet mogelijk; Er ligt riolering en gas in de weg. Ook moet Saver een stukje achteruit rijden na het legen.
 5. Plaatsing is niet wenselijk; Deze locatie ligt buiten het dorp en lokt dumpingen uit vanwege het gebrek aan sociale controle.
 6. Plaatsing is niet mogelijk; De bomen zorgen ervoor dat containers niet geplaatst kunnen worden. Ook is dit te ver aan de rand van het dorp
 7. Plaatsing is niet wenselijk; Te ver aan de rand van het dorp.

Conclusie
Er is 1 locatie in Wouwse Plantage geschikt voor plaatsing van ondergrondse containers. Dit is de groenstrook in de Kamperfoeliestraat, achter het gemaal. Hier is voldoende ruimte voor de ondergrondse containers. Bewoners kunnen veilig gebruik maken van de bakken en Saver kan deze veilig leegmaken. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk behouden.

Plattegronden

Locatie 1: Kamperfoeliestraat, in de groenstrook tussen Kerkstraat en Kamperfoeliestraat 1, achter het gemaal

Locatie 2: Rozenhof, in de parkeervakken voor het complex

Locatie 3: Paul Emsensstraat, in de parkeervakken achter Rozenhof

Locatie 4: Paul Emsensstraat, bij de inrit van de straat aan de zijde van Plantagebaan 194

Locatie 5: Parkeerplaats Natuurpoort Wouwse Plantage

Locatie 6: Kerkstraat, in de groenstrook tegenover nummer 33
Locatie 7: Seringenstraat, in de groenstrook tegenover nummer 1

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.