Beheerder van de website

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 Buitengebied Wouw’ ter inzage vanaf 11 juni

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 Buitengebied Wouw’

NL.IMRO.1674.2098HERZ1BGWOUW-0201

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 11 juni 2018 voor de duur van zes weken ter inzage ligt:

  • het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 Buitengebied Wouw’ NL.IMRO.1674.2098HERZ1BGWOUW-0201

Planinhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op in totaal 33 locaties in het bestemmingsplangebied Buitengebied Wouw. Gedeeltelijk betreft het hier een reparatieplan ter correctie van onjuistheden in het geldende bestemmingsplan. Tevens worden enkele planologische wijzigingen doorgevoerd om tegemoet te kunnen komen aan daartoe gedane concrete verzoeken.

Inspraak

Binnen de aangegeven termijn kunt u schriftelijk reageren bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal (onder vermelding ‘zaaknummer 1107622 Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw’). Dit mag ook per mail.

Voor dit plan wordt een inloopmiddag georganiseerd op woensdag 20 juni in het Stadskantoor, Stadserf 1 in Roosendaal, vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil vragen wij u dit van tevoren kenbaar te maken bij de heer Hans Vergouwen (telefonisch: 0165-579495 of per E-mail: hans.vergouwen@roosendaal.nl).

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tijdens de hierboven aangegeven periode voor iedereen ter inzage bij de balie publiekszaken in het stadskantoor, Stadserf 1 in Roosendaal. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Team RO Realisatie, Hans Vergouwen, tel. 0165-579495, email: hans.vergouwen@roosendaal.nl.

Roosendaal, 10 juni 2018,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal.

 

Voorlopig ontwerp Natuurpoort Wouwse Plantage

In samenwerking met het Bewonersplatform heeft de Gemeente Roosendaal  op woensdag 14 maart 2018 het voorlopig ontwerp toegelicht voor de natuurpoort Wouwse Plantage. Tevens is uitgelegd op welke wijze landschapskunst ingepast kan worden in de Route van de Turf. 

Tijdens deze informatieavond is door een aantal bewoners gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot het stellen van vragen en het indienen van reacties. Op basis hiervan gaat de gemeente de plannen verder uitwerken tot een definitief ontwerp voor de uitvoering. De werkzaamheden hiervoor nemen  direct na de zomervakantie een aanvang.

De presentatie van de avond is hier te vinden: Natuurpoort 14 maart 2018 v3

Verslag Dorpsvergadering 4 oktober 2017

Op woensdag 4 oktober 2017 is de jaarlijkse dorpsvergadering gehouden. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in Dorpshuis De Spil zijn de dorpsbewoners bijgepraat over recente ontwikkelingen rondom de volgende onderwerpen:

  • De Heilig Hartschool
  • De verbetering van Mobiliteit voor dorpsbewoners.
  • De ontwikkeling van de natuurpoort nabij het dorp.

De presentatie van deze avond is hieronder nogmaals te bekijken.

Dorpsvergadering 4 oktober 2017 v3

Lunch in de huiskamer

De vrijwilligers van het huiskamer hebben op donderdag 29 juni 2017 de bezoekers verwend met een heerlijke lunch. Op het menu stonden onder meer een salade, lekkere broodjes en heerlijk verse aardbeien. Door medewerking van Jumbo Wouw en de Fam Goossen kon deze lunch voor een kleine eigen bijdrage worden gerealiseerd. Hartelijk dank hiervoor.

kN20170629_83828-bwp.jpg

Vrijwilligers voor de Spil

Het bestuur van stiching De Spil houdt op woensdag 21 juni vanaf 20.00 uur in de kleine zaal een informatieavond voor vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op de horeca in De Spil (onder meer taken en beleid). Iedereen die hieraan een bijdrage kan of wil leveren is van harte welkom.

Wandeltochten met als start Dorsphuis De Spil

Louis Krook, inwoner van Wouwse Plantage, heeft samen met zijn vrouw Marleen Vinke een 9-tal wandeltochten samengesteld voorzien van foto’s, een duidelijke beschrijving en een landkaart.

Al deze wandeltochten starten bij Dorpshuis de Spil in het centrum van Wouwse Plantage en voeren door de prachtige natuur van o.a. het gelijknamige landgoed. Alle tochten zijn gecontroleerd door Louis en Marleen. De wandeltochten hebben een lengte van ongeveer 4,5 tot 13,5 kilometer.

De wandeltochten zijn hieronder te downloaden en gemakkelijk thuis uit te printen.

Wandeling De Spil versie 12-2-2017

Wandeling Derde Wereldbos versie 12-2-2017

Wandeling Rissebeek

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek versie 12-2-2017

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage versie 12-2-2017

Wandeling Bruggetje van Riet

Wandeling Heijnoort versie 12-2-2017

Wandeling Hopmeer versie 12-2-2017

Wandeling De Kleine Kievit

Nieuwe website

De website is helemaal opnieuw ingericht. Hiermee willen we op een overzichtelijke wijze op de hoogte houden van de activiteiten van het Bewonersplatform en de verschillende werkgroepen.

Laat gerust een reactie achter met uw mening!

 

Finale Kern met Pit

Zaterdag 21 januari was de finale van Kern met Pit. In Veghel waren de initiatiefnemers van de 11 projecten uit Brabant aanwezig om uit te maken welk project de hoofdprijs van nog eens €1.500 zou krijgen.

De prijs ontvangen was afhankelijk van drie elementen: het aantal internetstemmen (zaterdag bleek dat wij de meeste internetstemmen hadden), de beoordeling door de 11 projecten zelf en de beoordeling van de vakjury.

Het project van het Bewonersplatform, een grondige opknapbeurt van het plein voor de Gertruduskerk zodat het een plein zou worden voor alle inwoners, eindigde op een gedeelde derde plaats. Dit levert ons € 1.000 op, plus het predicaat Kern met Pit. Hier zijn wij uiteraard erg trots op.

Feestelijke opening

Het renoveren kostte natuurlijk ook geld. Om de noodzakelijke fondsen te verwerven, hebben we als Bewonersplatform o.a. meegedaan aan Kern met Pit. Een soort wedstrijd waarmee we € 1.000 konden verdienen, met als voorwaarde dat het project in 2016 helemaal gereed zou zijn. Op 17 december werd het Gertrudisplein feestelijk geopend.

Handen uit de mouwen

Ondanks vertragingen door een communicatieprobleem bij de Kern met Pit organisatie, is het plein toch op tijd gereed gekomen. Dit kon alleen maar omdat zo veel mensen bereid waren om in weer en wind de handen uit de mouwen te steken. Dat was op zich al fantastisch. Zo veel energie in zo’n klein dorp.

Alle mensen die enige bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat, nogmaals hartelijk bedankt voor de geweldige inzet. Onze begeleider van Kern met Pit sprak daar zaterdag zijn bewondering en verwondering over uit.

Op naar het volgende project.

Wandelen rondom Wouwse Plantage

Op de website van Dorpshuis De Spil (www.despilwouwseplantage.nl) staan zes wandelroutes die zijn te downloaden. Er zijn ook geprinte exemplaren verkrijgbaar in het dorpshuis tegen een symbolische prijs van € 1,-.

Inmiddels zijn er twee wandelroutes bijgemaakt: ‘Wandeling het bruggetje van Riet’ en ‘Wandeling Rissebeek’.

Alle wandelroutes zijn in detail beschreven en iedere wandeling is voorzien van een kaartje waarop de route is ingetekend. De wandelroutes zijn bestemd voor dagjesmensen die willen wandelen en voor de inwoners van Wouwse Plantage. Als u wilt weten waar de naam ‘Bruggetje van Riet’ vandaan komt, moet u de negen kilometer lange wandeling eens proberen. In de folder staat de verklaring.

WhatsApp Alert

Wouwse Plantage heeft vanaf half mei een WhatsApp Alert. Het dorp is hiervoor in zeven buurtschappen verdeeld, zodat het burgeralarmeringssysteem ook in de buitengebieden werkt. In het dorp zelf zijn straks drie groepen, in het buitengebied 4.

Proefperiode

De WhatsApp Alert maakt deel uit van een alarmeringssysteem voor de hele gemeente Roosendaal via de mobiele telefoon. De nieuwe dienst loopt voor een proefperiode tot en met 30 juni. 

Bereik

De WhatsApp van Wouwse Plantage heeft straks een bereik tot aan Huijbergen, Bergen op Zoom, Heerle, Wouw, Roosendaal, Nispen en Essen-Hoek.

Branca Versteeg, Buurtopbouwwerker voor Wouwse Plantage

Branca Versteeg werkt bij Traverse als Buurtopbouwwerker.  “Ik  werk onder meer vanuit het wijkteam Kroeven en ik ben ook de contactpersoon voor het opbouwwerk in Wouwse Plantage.”

Naast opbouwwerk coördineert Branca, samen met twee collega’, het project Wonen+ en het vrijwilligers-informatiepunt. U kunt bij haar terecht voor bijvoorbeeld ondersteuning van burgerinitiatieven en het opzetten van activiteiten, ondersteuning bij het werven van vrijwilligers of het vinden van passend vrijwilligerswerk. U kunt ook bij haar aankloppen met vragen met betrekking tot (het vergroten van) de leefbaarheid van het dorp.

Zij is te bereiken via:  branca.versteeg@wijzijntraversegroep.nl

Wonen+

Wonen+ biedt allerlei diensten aan om u te helpen met de dagelijkse dingen.

U kunt dan bijvoorbeeld denken aan klusjes, een boodschap, administratieve klusjes of gewoon een maatje om leuke activiteiten mee te ondernemen. Wonen+ zoekt ook mensen in het dorp die andere mensen met deze zaken willen ondersteunen.

Contactgegevens  voor  vragen over Wonen+:

e-mail: wonenplus@traversegroep.nl

tel: 0165-140165