Bewonersplatform

Het bewonersplatform bestaat uit vrijwilligers met als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid in Wouwse Plantage.   Het behartigen van het algemeen belang van de inwoners van Wouwse Plantage staat hierbij voorop.

Het platform werkt samen met de gemeente, de politie, en andere sociale partners en is gesprekspartner van de gemeente.  De bestuursleden en commissies houden zich met specifieke onderwerpen bezig die het dorp aangaan.  Het is van belang dat het bewonersplatform goede contacten onderhoudt met de inwoners van Wouwse Plantage. Daarom worden bewoners van Wouwse plantage uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen in de verschillende werkgroepen. Op deze manier kunnen de inwoners van Wouwse Plantage een bijdrage leveren bij de ontwikkelingen die voor het dorp van belang zijn.

Het bewonersplatform streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van alle inwoners van Wouwse Plantage om zo de stem van ons kleine dorp te kunnen laten doorklinken in de gemeente Roosendaal.

We zijn Hier: Bewonersplatform-Wouwse-Plantage ook op Facebook te vinden.

 

Reacties zijn gesloten.