Bestuur

In de afgelopen twee jaar zijn er een hoop wisselingen geweest in het bestuur van het Bewonersplatform. Ons plan was in januari 2022 een dorpsvergadering te organiseren, zodat u het huidige bestuur in levende lijven kon ontmoeten. Helaas moeten we deze ontmoeting uitstellen, naar een moment met soepelere maatregelen.
Daarom nemen we u nu graag mee in een kort voorstelrondje van het huidige bestuur:

Dagelijks Bestuur:

Marylou Bovee-Frijters

Voorzitter

Bram Verhoeven

Secretaris

Teun Matthijssen

Penningmeester

BestuursLeden:

Rudy Nuijten

Bestuurslid. Houdt zich 
momenteel bezig met plannen voor de speeltuin aan de Zoom.

Jeroen de Nijs

Bestuurslid. Betrokken bij ontwikkelingen rondom nieuwe Bravis Ziekenhuis.

Dieuwertje Kromdijk-Kerstens

Bestuurslid. Werkgroep speeltuintjes, redactie dorpsbulletin, beheerder Facebookpagina.

Jaap Lageweg

Bestuurslid. Jaap ontwerpt en onderhoudt o.a. deze website van het Bewonersplatform.

Het bestuur van Bewonersplatform Wouwse Plantage signaleert, informeert en agendeert. Het platform wil  buurtbewoners en wijkbewoners met elkaar in contact brengen.

Sleutelprojecten

jaarlijks worden de verschillende prioriteiten vastgesteld aan de hand van de vitaliteitskaart van de gemeente Roosendaal en vertaald naar zogenaamde Sleutelprojecten.

De sleutelprojecten worden uitgevoerd door leden van het Bewonersplatform, met ondersteuning van vrijwilligers uit het dorp, ambtenaren van de gemeente Roosendaal en overige belanghebbenden. Er is een actieve samenwerking met het bestuur van Stichting De Spil om gezamenlijk activiteiten te ontplooien en of te ondersteunen, met als doel de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

Hier vindt u een overzicht van de sleutelprojecten.

Hand en spandiensten:

 

Lijkt het jou leuk om het Bewonersplatform ergens in te ondersteunen? Maar houd je niet zo van vergaderen? Dan kunnen we je hulp ook goed gebruiken! Meer info? Vul het contactformulier in !

Met dit vernieuwde bestuur koersen we in 2022 graag volle kracht vooruit!

Reacties zijn gesloten.