Werkgroepen

Voor het uitvoeren van de verschillende sleutelprojecten heeft het Bewonersplatform werkgroepen ingesteld. Hierdoor wordt het draagvlak voor deze projecten vergroot, en kunnen dorpsbewoners zelf bijdragen en meedoen.

Momenteel kennen we een aantal werkgroepen die op verschillende terreinen actief zijn.

 

Werkgroep Bezem door de Pin

Kijk hier voor meer informatie

Werkgroep Verkeer

(Op dit moment geen actieve werkgroep, maar onderdeel van een sleutelproject)

Werkgroep zorg en welzijn

(Op dit moment geen actieve werkgroep, maar onderdeel van een sleutelproject)

Werkgroep speelterreintjes

Kijk in de agenda voor de geplande speeltuin opruimdagen, wordt afgesloten met een gezellig praatje ( en drankje)  meer handen altijd welkom !

 

Reacties zijn gesloten.