Voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 Buitengebied Wouw’ ter inzage vanaf 11 juni

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 Buitengebied Wouw’

NL.IMRO.1674.2098HERZ1BGWOUW-0201

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 11 juni 2018 voor de duur van zes weken ter inzage ligt:

  • het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 Buitengebied Wouw’ NL.IMRO.1674.2098HERZ1BGWOUW-0201

Planinhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op in totaal 33 locaties in het bestemmingsplangebied Buitengebied Wouw. Gedeeltelijk betreft het hier een reparatieplan ter correctie van onjuistheden in het geldende bestemmingsplan. Tevens worden enkele planologische wijzigingen doorgevoerd om tegemoet te kunnen komen aan daartoe gedane concrete verzoeken.

Inspraak

Binnen de aangegeven termijn kunt u schriftelijk reageren bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal (onder vermelding ‘zaaknummer 1107622 Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Herziening 1 Buitengebied Wouw’). Dit mag ook per mail.

Voor dit plan wordt een inloopmiddag georganiseerd op woensdag 20 juni in het Stadskantoor, Stadserf 1 in Roosendaal, vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil vragen wij u dit van tevoren kenbaar te maken bij de heer Hans Vergouwen (telefonisch: 0165-579495 of per E-mail: hans.vergouwen@roosendaal.nl).

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tijdens de hierboven aangegeven periode voor iedereen ter inzage bij de balie publiekszaken in het stadskantoor, Stadserf 1 in Roosendaal. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Team RO Realisatie, Hans Vergouwen, tel. 0165-579495, email: hans.vergouwen@roosendaal.nl.

Roosendaal, 10 juni 2018,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal.