Burendag 2023

Op 23 september is het weer Burendag, mooie gelegenheid om samen iets voor je buurt te organiseren. Je kunt je aanvraag voor je Burendagactiviteit doen tot 12 juli via mijn.oranjefonds.nl. Voor het budget geldt wel: op = op. Je krijgt ook een leuk Burendagpakket, ook hiervoor geldt: op = op.

Meld je nu aan! op burendag.nl

Eenzaamheid

(overgenomen bericht)

Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal Nieuwsbrief 22 – november 2022

Een op de 10 Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Nog eens een op de drie Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Onder mannen en vrouwen komt eenzaamheid ongeveer evenveel voor.

Met de komende decembermaand in het vooruitzicht met lange avonden en feestdagen besteden wij in deze nieuwsbrief graag bijzondere aandacht aan dit thema.

DOMEIN EENZAAMHEID
Annette Klaver houdt zich binnen de Adviesraad Sociaal Domein bezig met de portefeuille Eenzaamheid. In het dagelijks leven is Annette ambtelijk secretaris. In die functie is ze vooral ondersteunend bezig en ze vindt het dan ook heel leuk om bij Adviesraad Sociaal Domein aan de andere kant van de tafel te zitten. Naast haar baan en lidmaatschap van de Adviesraad is Annette vicevoorzitter van een vereniging van eigenaren van een appartementencomplex. 

Annette heeft altijd grote interesse gehad in maatschappelijke thema’s. Ze wil zich met al haar enthousiasme inzetten en bijdragen door onder andere het taboe wat rust op eenzaamheid, te kunnen wegnemen. Dat mensen zich een weg kunnen banen uit eenzaamheid is iets wat Annette alle mensen die eenzaam zijn toewenst. 
 EENZAAMHEID HEEFT VAAK GEEN GEZICHT
Eenzaamheid heeft geen gezicht omdat het vaak niet duidelijk is wie er eenzaam is. Bij eenzaamheid denken we vaak aan de oude dame of heer in het verzorgingshuis die nooit bezoek krijgt of aan een jongere die tijdens de Corona-periode zijn sociale contacten is kwijtgeraakt. Maar eenzaamheid komt overal voor, ook bij mensen van wie je het niet verwacht. Eenzaamheid is vaak onzichtbaar. Zo kan iemand met een leuke baan en vele collega’s zich toch eenzaam voelen in de groep. Een op het oog populaire scholier kan zich totaal verloren voelen.

Eenzaamheid sluipt erin bij mensen. Soms hebben mensen het zelf niet eens in de gaten dat ze vereenzamen. Ondanks dat 44% van de mensen in Nederland weleens eenzaam is wordt dit meestal niet toegegeven. Schaamte speelt daarbij een rol. Helaas rust er een groot taboe op eenzaamheid. Niet klagen en het leven nemen zoals het komt lijkt de norm te zijn.

Eenzaamheid heeft vaak met meerdere factoren te maken. Zo kunnen bijvoorbeeld armoede of laaggeletterdheid een rol spelen. Bij jongeren speelt ook de thuissituatie regelmatig mee.
KERSTMIS EN NIEUWJAAR

De feestdagen komen er weer aan. Voor veel mensen is dit een geweldige tijd waar zij zich op verheugen en vol enthousiasme naartoe leven. Maar er zijn ook genoeg mensen voor wie dit een bijzonder zware periode is. Eenzaamheid valt tijdens de feestdagen vaak nog zwaarder dan anders. Op deze dagen is zelfs een dagelijks uitstapje naar de supermarkt iets waar eenzame mensen enorm tegenop zien.
Families en gezinnen komen bij elkaar en vieren samen feest. Maar wat doe je als er bij jou niemand komt? Hoe voel je je als je genoodzaakt bent deze dagen alleen door te brengen?

‘Eenzaamheid’ is voor veel mensen iets waar niet bij wordt stilgestaan of snel aan wordt voorbijgegaan. Vaak weet men ook niet hoe iemand kan worden geholpen of hoe je dit het best aanpakt. Of men ervaart een drempel om zomaar op iemand af te stappen.

OPROEP
Laten we met zijn allen eenzaamheid een gezicht geven en laten we samen beginnen om in deze donkere dagen eens iets goed te doen voor je medemens in de nabijheid. Kijk goed rond in de eigen directe omgeving, spreek eens iemand aan en maak een praatje. Laat ook zien dat je oprecht belangstelling toont.
Een kerstkaartje sturen naar iemand om te laten weten dat je aan hem of haar denkt is al een prachtig gebaar.
Maak dat praatje of stuur dat kaartje. Iedereen kan het grote verschil maken door iets kleins te doen voor een ander. 

Klik op deze link voor meer informatie en tips over eenzaamheid.
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande artikel vragen over het thema Eenzaamheid dan kunt u hierover rechtstreeks contact opnemen met Annette Klaver via het emailadres: annetteklaver@asdroosendaal.nl

Rit naar winkelcentrum Etten Leur. 

Ga weer gezellig met ons mee !

Wanneer: Woensdagmiddag 05-10-2022          

Opstappen: Bij de Spil. De bus vertrekt om 13:15 uur en is om 16:15 uur weer terug

Deelname: 5 euro 

Opgeven: Voor maandag 03-10-2022 bij de vrijwilligers van de huiskamer. De vrijwilligers zijn op donderdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur aanwezig in de Spil. U kunt zich ook opgeven bij de coördinator WP Mobiel via 06-18556267 of via bus@wpmobiel.nl . Vergeet niet aan te geven of u ook een (opvouwbare) rolstoel of rollator meeneemt    

   

BuitenBeter App

Even een opfrisser, de BuitenBeter App is er al een tijdje, maar wist je ook dat deze ook gebruikt kan worden voor allerlei zaken, maar bijvoorbeeld ook voor verkeersonveilige situaties ? Naast tekst kan er ook een foto worden toegevoegd. Ook geeft de App de locatie door, de melding vind automatisch plaats bij de gemeente waar de melder zich op dat moment bevind. De BuitenBeter App  is te downloaden via de App Store van Google en Apple.

Als je zelf de melding niet kan maken via de App, kan je ook een bekende vragen het ten doen. Echt, het werkt !

Kijk hier voor meer informatie.

Inwoners ondersteuning Roosendaal

De weg naar welzijnpage1image61006272

Inwonersondersteuning Roosendaal is er voor elke vraag die je hebt. Samen met een van onze medewerkers kom je tot een antwoord of oplossing. Onze hulp is gratis en je hebt er geen verwijsbriefje voor nodig. Je kunt ons direct bellen via 0165 750050. Een mail sturen kan via contact@ioroosendaal.nl

Inloop spreekuur:

Dorpshuis de Spil
1e donderdag van de maand 10.30 – 11.30 uur

Voor meer informatie : https://inwonersondersteuningroosendaal.nl