Huizen bouwen makkelijker gemaakt

Er moeten snel meer woningen in kleinere dorpen gebouwd worden. Daar pleit CDA Brabant-fractievoorzitter Ronnie Buiks voor. Het voorstel dat Buiks recent heeft voorgelegd aan de Provinciale Staten is bijna unaniem overgenomen.

“We krijgen als CDA regelmatig signalen van bewoners uit kleine dorpen dat zij graag in hun dorp willen blijven wonen, maar dit vaak niet kunnen omdat er geen woningen zijn”, vertelt Buiks. Als voorbeeld noemt hij dorpen als Wouwse Plantage, Nispen, Zegge, Schijf, Langeweg, Huijbergen en Kruisland. “In de steden en grote dorpen wordt genoeg gebouwd, maar de kleine kernen blijven achter.”

Het voorstel

Vandaar het voorstel dus. Volgens het CDA moet de woningbouw in deze kleine dorpen snel opgepakt gaan worden. “Dat is belangrijk om de kernen levendig te houden, en om de voorzieningen in stand te houden.” Buiks vindt dat de provincie druk moet gaan zetten op de gemeentes om de woningbouw te versnellen. Daarnaast wil het CDA dat de provincie ambtelijke ondersteuning gaat geven aan gemeenten die te weinig capaciteit hebben om het ‘straatje erbij’ in kleinere dorpen te realiseren. “Daarmee bedoelen we dat als een gemeente te weinig tijd heeft voor het verlenen van vergunningen voor nieuwbouw, de provincie ze hierbij gaat helpen. Op die manier kan er meer vaart gemaakt worden.”

Verder stond in het voorstel dat het CDA wil dat de provincie duidelijk gaat aangeven waar woningbouw wel of niet toegestaan zal worden. Daardoor hoeft de provincie niet meer per project goedkeuring te geven. Dat zorgt ook weer voor een snellere realisatie van die woningbouw. Als laatste staat in het voorstel om subsidie te geven aan zogenoemde CPO initiatieven: dat zijn groepen burgers die samen hun woningen of woonwijk willen realiseren. Dat kan op eigen initiatief, maar ook op initiatief vanuit een gemeente of een andere grondeigenaar.

“Dit voorstel is bijna unaniem aangenomen”, vertelt Buiks trots. Dat houdt volgens de fractievoorzitter in dat het bouwen van nieuwe huizen vanaf nu makkelijker moet gaan. En dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld jonge dorpelingen die graag in hun woonplaats willen blijven wonen.

Burendag 2023

Op 23 september is het weer Burendag, mooie gelegenheid om samen iets voor je buurt te organiseren. Je kunt je aanvraag voor je Burendagactiviteit doen tot 12 juli via mijn.oranjefonds.nl. Voor het budget geldt wel: op = op. Je krijgt ook een leuk Burendagpakket, ook hiervoor geldt: op = op.

Meld je nu aan! op burendag.nl