Afspraken over het gebruik van het Gertrudisplein

Een groep mensen of een vereniging die gebruik wil maken van het Gertrudisplein voor een evenement of anderszins, moet een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij het Bewonersplatform of het kerkbestuur.

Het verzoek zal beoordeeld worden door de werkgroep Gertrudisplein van het Bewonersplatform, samen met het kerkbestuur. Zij maken bij de beoordeling onder andere gebruik van de volgende criteria:

  • Voertuigen of bouwwerken die verder dan de oprit naar de kerk komen, mogen niet zwaarder zijn dan 500 kg.
  • Er mogen geen puntbelastingen worden toegelaten zonder enige vorm van bescherming van de bestrating. Denk hierbij aan het toepassen van rij- verdeelplaten.
  • Bij voorkeur groepen kleiner dan 100 personen.
  • Het gebruik mag geen geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.
  • Het gebruik mag geen overlast van zwerfvuil, afval of vervuiling van de bestrating veroorzaken. De gebruiker moet na gebruik eventuele rommel zelf opruimen. Indien dit niet gebeurt, zal het opruimen of schoonmaken uitgevoerd worden op kosten van de gebruiker.
  • Beplanting, verlichting en straatmeubilair mogen niet beschadigd worden. Beschadigingen zullen op kosten van de gebruiker hersteld worden.
  • Eventuele verzakkingen van de bestrating veroorzaakt door de gebruiker zullen op kosten van de gebruiker worden hersteld.
  • Als de oprit en de kerk gebruikt moeten worden voor een uitvaart, vervallen op dat moment geplande activiteiten op het plein.
  • De persoon die de aanvraag verzorgt, wordt gezien als eindverantwoordelijk voor de organisatie.

De werkgroep Gertrudisplein van het Bewonersplatform en het kerkbestuur behouden zich het recht voor om een aanvraag toe- of af te wijzen.

Over Beheerder

Beheerder van de website

Reacties zijn gesloten.