Dorpsvouchers

Beleidsregels Dorpsvouchers versie 1 januari 2022

 

Doel:

De gemeente Roosendaal biedt via een vouchersysteem het Bewonersplatform Wouwse Plantage de mogelijkheid om initiatieven van inwoners en organisaties te ondersteunen die bijdragen aan de vitaliteit en de leefbaarheid van Wouwse Plantage. 

Spelregels:

Om discussie en/of onduidelijkheid rondom het beoordelen van de dorpsvouchers te voorkomen, gelden de volgende spelregels:

 • De activiteit versterkt de leefbaarheid in Wouwse Plantage.
 • De activiteit levert een bijdrage aan de realisatie van het dorpsperspectief.
 • De activiteit heeft een maatschappelijk karakter.
 • De activiteit heeft een verbindende werking.
 • De activiteit heeft voldoende draagvlak in Wouwse Plantage.
 • De activiteit spreekt een brede doelgroep aan.
 • De activiteit mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
 • De activiteit kan geen betrekking hebben op privébelangen van de initiatiefnemer.
 • Eten en drinken is uitgesloten.
 • Dezelfde besteding mag niet jaarlijks terugkeren.
 • Vouchers mogen alleen naar bewoners uit het dorp gaan (subsidiepartners en wijk/dorpshuizen zijn uitgesloten).
 • Het initieel toe te kennen bedrag per initiatief bedraagt € 250 (1 vouchers ad € 250). In het verleden was het mogelijk om twee vouchers aan te vragen, maar door het grote aantal aanvragen hebben we besloten om per initiatief één voucher toe te kennen. Dit om zo veel mogelijk initiatieven gebruik te kunnen laten maken van deze regeling.

Procedure:

Om in aanmerking te komen voor een voucher moet een plan worden ingediend bij het Bewonersplatform Wouwse Plantage. In dit plan dient de activiteit te worden toegelicht, dient de begin- en einddatum te worden aangegeven en dient een begroting te zijn opgenomen. Nadat de aanvraag is ingediend, zal door middel van een bestuursbesluit de voucher wel/niet worden toegekend aan het initiatief. De uitslag hiervan zal per e-mail worden gecommuniceerd richting de initiatiefnemer. In deze e-mail zal de initiatiefnemer worden verzocht om in de publicatie rondom de activiteit te vermelden dat deze mede mogelijk is gemaakt door middel van een bijdrage van het Bewonersplatform Wouwse Plantage. Tevens zal worden gevraagd aan de initiatiefnemer om ter onderbouwing van de toegekende voucher facturen aan te leveren ter grootte van het toegekende voucherbedrag.

Verantwoording:

Na afloop van ieder kalenderjaar dient door het Bewonersplatform voor 1 februari een verantwoording te worden aangeleverd bij de gemeente Roosendaal.

Reacties zijn gesloten.