Middenberm Plantagebaan verdwijnt.

Bij de renovatie zal de middenberm van de plantagebaan verdwijnen. Toelichting van de gemeente uit de bewoners brief die deze week in de brievenbus is gevallen:

De gehouden enquête leverde geen duidelijke meerderheid op voor een variant met of zonder middenberm. Tijdens de informatiebijeenkomsten kwam wel naar voren dat de inwoners graag de bestaande bomen in de dorpskern willen behouden omdat deze bomen in grote mate de identiteit van het dorp bepalen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de bomen nog erg vitaal en gezond zijn. Om het behoud van de bomen te kunnen realiseren, is er extra ruimte nodig voor de groeiplaats van deze bomen. Dit geldt ook voor de wandelpaden, zodat deze niet opgedrukt worden door de wortelgroei van de bomen. In de variant zonder middenberm kan deze ruimte wat eenvoudiger worden gevonden en ingepast.

Ook kwam tijdens de informatiebijeenkomsten de vraag naar voldoende parkeerplaatsen in de nabijheid van de woningen nadrukkelijk naar voren. Aan deze vraag kan worden voldaan bij de keuze voor de variant zonder middenberm. Bij het toepassen van een middenberm kunnen er minder parkeerplaatsen worden ingepast.

Een ander bijkomend voordeel is dat bij de variant zonder middenberm het doorgaande, uniforme nieuwe profiel kan worden doorgetrokken. Dit profiel zorgt voor duidelijkheid en herkenbaarheid voor weggebruikers. Vanuit verkeersoogpunt zorgt dit voor rust en structuur in de nieuwe 30-kilometerzone.

Rekening houdend met de bovengenoemde argumenten en de gemeentelijke uitgangspunten, hebben we het besluit genomen om in het Aangepast Voorlopig Ontwerp geen middenberm meer toe te passen in het gedeelte van de Plantagebaan tussen de Paul Emsensstraat en de Zoomweg.

Het inspraakverslag kunt

u, net als het Aangepast Voorlopig Ontwerp, vanaf maandag 25 maart terugvinden op onze website: roosendaal.nl/plantagebaan.

Reacties zijn gesloten.